Tematica tezelor de licență și master la Științe Socio-Umane în 2021


Categoria : Blogoteze 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

La specialitatea Relații Internaționale avem următoarele teme:
1. Probleme actuale ale politicii externe a Republicii Moldova
2. Rolul diplomației în promovarea interesului național al țării
3. Activitatea misiunilor diplomatice a republicii moldova privind promovarea imaginii țării peste hotare.
4. Interesele economice naţionale – obiectiv prioritar în politica externă a republicii moldova.
5. Protocolul și ceremonialul diplomatic ca mijloc de promovare a imaginii statului
6. Rolul protocolului și etichetei în sistemul relațiilor internaționale
7. Protocolul Diplomatic în țara selectata
8. Constituirea protocolului și ceremonialului diplomatic în Republica Moldova
9. Protocolul oficial în unele țări din europa și orient: istorie și actualitate
10. Rolul protocolului și etichetei în practica diplomatică
11. Sisteme electorale ale Uniunii Europene și reforma electorala în Republica Moldova.

La specialitatea Marketing și Logistică avem următoarele teme:
1. Social Media și Digital Maketing ca un nou instrument extrem de eficient de Marketing
2. Impactul marketingului verde asupra deciziei de cumpărare a consumatorilor în Republica Moldova
3. Modalitățile de dezvoltare a activităților de marketing: comerțul unic după expediere
4. Aspectul aplicării conceptelor de marketing ecologic în Republica Moldova
5. Planificarea marketingului în cadrul întreprinderii.
6. Managementul marketingului în cadrul întreprinderii ....
7. Managementul marketingului antreprenorial în afacerile online
8. Managementul relațiilor cu clienții în cadrul întreprinderii ....
9. Elaborarea planului strategic de marketing în cadrul întreprinderii ....
10. Mixul de marketing în cadrul întreprinderii ....
11. Segmentarea pietii în afacerile online
12. Relația marketing - concurență: cazul distribuției
13. Studiul procesului deciziei de cumparare
14. Politica în domeniul concurenței în UE. Economia complicității tacite.

La specialitatea Business și Administrare avem următoarele teme:
1. Influența mediului extern asupra dezvoltării companiei X.
2. Gestionarea relației cu părțile interesate. Studiu de caz privind compania X
3. Rolul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) în economia națională a RM
4. Provocări pentru înființarea unei societăți în RM
5. Strategia de marketing pentru compania X
6. Strategia de resurse umane pentru compania X
7. Gestionarea dezvoltării produselor / serviciilor în compania X
8. Gestionarea procesului de producție. Studiu de caz privind compania X
9. Strategia managerială financiară pentru compania X
10. Politica în domeniul concurenței în UE. Economia coluziunii tacite.
11. Relația dintre inovație și concurență pe piața mondială. Abuzul de poziție dominantă
12. Analiza politicii fiscale în UE - armonizare și contradicții
13. Politicile comerciale și de concurență la intersecții: conflicte și sinergii pe termen lung

La specialitatea Contabilitate avem următoarele teme:
1. Revizuirea instrumentelor de contabilitate financiară pentru monitorizarea nivelurilor de lichiditate.
2. Managementul activelor în sectorul bancar din Moldova.
3. Evaluarea fuziunilor și achizițiilor - determinanții majori
4. Comparație între rolul contabilității manageriale față de contabilitatea financiară într-o unitate de producție selectată.
5. Planificarea strategica a bugetelor în economiile în curs de dezvoltare.
6. Amortizarea, IRR și ROI ca tehnici eficiente de bugetare a capitalului.
7. Analiză comparativă a diferențelor dintre auditorii interni și cei externi.
8. Analiza auditului firmelor de consultanță care furnizează servicii de audit și de asigurare în economiile emergente.
9. Provocările prezentate de măsurătorile cu valoare justă la auditurile externe
10. Auditul bazat pe riscuri versus auditul tradițional.