Teza de an - Analiza structurii și dinamicii profitului (pierderii) perioadei de gestiune pînă la impozitare - ID:02766 - Volum 25 pagini


Categoria : Contabilitate si audit 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE LA ÎNTREPRINDERE

1.1. Caracteristica și conținutul situației de profit și pierdere
1.2. Rolul situației de profit al întreprinderii, structura și dinamica

CAPITOLUL II. STRUCTURA ȘI DINAMICA FORMĂRII PROFITULUI PÎNĂ LA IMPOZITARE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII SRL „DVD-TRANS”
2.1. Prezentarea generală a activității întreprinderii SRL “DVD-Trans”
2.2. Analiza indicatorilor economico-financiari ai întreprinderii SRL “DVD-Trans”
2.3. Analiza formării profitului de gestiune pînă la impozitare în cadrul întreprinderii SRL “DVD-Trans”

Concluzii
Bibliografie
Anexe