Teza de licență - Contabilitatea fluxului de numerar la „Zion-Grup” SRL - ID:02770 - Volum 64 pagini


Categoria : Contabilitate si audit 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere............3

Capitolul I: Generalități aferente contabilității fluxului de numerar.........9

1.1 Caracteristica generală, cadrul legislativ și rolul fluxului de numerar.........9
1.2 Trecerea în revistă a surselor bibliografice aferente fluxului de numerar......19

Capitolul II: Perfectarea documentară și contabilitatea întrării fluxului de numerar….…..24
2.1 Contabilitatea încasării numerarului în casieria entității analizate…………………24
2.2 Documentarea și contabilitatea intrării fluxului de numerar în contul curent……31
2.3 Perfectarea documentară și contabilitatea mișcării fluxului de numerar în conturile valutare..36

Capitolul III: Contabilitatea ieșirii fluxului de numerar și dezvăluirea informației în situațiile financiare........41
3.1 Documentarea și contabilitatea ieșirii fluxului de numerar din casieria entității………41
3.2 Contabilitatea ieșirii fluxului de numerar din contul curent…………………48
3.3 Modul de întocmire și raportare a Situației privind fluxul de numerar.........55

Concluzii și recomandări...........61
Bibliografie..................................64
Anexe