Disertație - Planificarea Activitatii de Audit Financiar - ID:02771 - Volum 118 pagini


Categoria : Contabilitate si audit 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

CAPITOLUL I. ACTIVITĂȚI NECESARE PLANIFICĂRII ANGAJAMENTULUI DE AUDIT FINANCIAR

1.1 Obiectivele activităților necesare planificării.........6
1.2 Etapele necesare planificării...................................7
1.3 Activități de pre-planificare.......................................11
1.3.1 Acceptarea noilor clienți și păstrarea celor vechi............11
1.3.2 Stabilirea motivelor pentru care un client dorește un audit financiar..........12
1.3.3 Obținerea unui acord cu clientul.........................................12
1.3.4 Stabilirea membrilor echipei...............................................14
1.4 Obținerea informațiilor de context........................................15
1.4.1 Surse și metode de informare.....................................15
1.4.2 Tipuri de activități desfășurate pentru evaluarea clientului......17
1.5 Obținerea informațiilor despre obligațile juridice a clientului.........18
1.6 Activități de efectuare a procedurilor analitice................................19
1.7 Activități de stabilire a pragului de semnificație...............................28
1.7.1 Importanța pragului de semnificație.........................................28
1.7.2 Termenii care definesc semnificația..........................................30
1.7.3 Etapele aplicării princiupiului pragului de semnificație.................33
1.8 Analiza riscului....................................................................................37
1.9 Evaluarea controlului intern și a sistemului contabil ...........40

CAPITOLUL II. PLANIFICAREA ANGAJAMENTULUI DE AUDIT FINANCIAR
2.1 Preplanificarea. Obținerea unui acord cu clientul.....................................44
2.2 Obținerea informațiilor de context.............................................................48
2.3 Obținerea informațiilor privind obligațiile juridice ale clientului.............51
2.4 Efectuarea procedurilor analitice preliminare.........................................57
2.5 Plan de audit.................................................................................................74
2.6 Determinarea pragului de semnificație și evaluarea riscului de audit acceptabil...........82
2.7 Înțelegerea controlului intern și evaluarea riscului legat de control...........106
2.8 Întocmirea programului de audit..............................................................113

CONCLUZII........................................................................................................116
BIBLIOGRAFIE..................................................................................................118