Teza de licență - Întocmirea și prezentarea Situației de profit și pierderi la „Zion-Grup” SRL - ID:02772 - Volum 62 pagini


Categoria : Contabilitate si audit 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERI

1.1 Caracteristica generală și rolul situației de profit și pierderi
1.2 Trecerea în revistă a surselor bibliografice aferente întocmirii Situației de profit și pierderi

CAPITOLUL II. FORMA, CONȚINUTUL ȘI STRUCTURA SITUAȚIEI DE PROFIT ȘI PIERDERI
2.1 Structura detaliată a situației de profit și pierderi
2.2 Veniturile - element al situației de profit și pierderi la entitatea analizată
2.3 Cheltuielile entității ca element al situației de profit și pierderi

CAPITOLUL III. MODUL DE INTOCMIRE ȘI PREZENTARE A SITUAȚIEI DE PROFIT ȘI PIERDERI
3.1 Modul de întocmire a Situației de profit și pierderi
3.2 Metoda de raportare financiară prin analiza indicatorilor principali a Situației de profit și pierdere

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE