Teza de licență - Contabilitatea mijloacelor fixe și calcularea amortizării acestora la “HUMANLAB” SRL - ID:02773 - Volum 70 pagini


Categoria : Contabilitate si audit 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE.........3

CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND CONTABILITATEA MIJLOACELOR FIXE......8

1.1. Trecerea în revistă a surselor bibliografice aferente contabilității mijloacelor fixe………….8
1.2. Caracteristica generală, clasificarea şi recunoașterea mijloacelor fixe………16

CAPITOLUL II. PERFECTAREA DOCUMENTARĂ ȘI CONTABILITATEA MIJLOACELOR FIXE LA ENTITATEA ANALIZATĂ……26
2.1. Contabilitatea intrării mijloacelor fixe în cadrul entității analizate...................26
2.2. Perfectarea documentară și contabilitatea reparației a mijloacelor fixe..........33
2.3. Contabilitatea amortizării mijloacelor fixe la entitatea analizată......................42

CAPITOLUL III. INVENTARIEREA MIJLOACELOR FIXE ȘI PREZENTAREA ACESTORA ÎN SITUAȚIILE FINANCIARE.........48
3.1. Contabilitatea și documentarea ieşirii mijloacelor fixe din patrimoniul entității...................48
3.2. Inventarierea mijloacelor fixe.............................................................................52
3.3. Prezentarea informaţiei privind mijloacele fixe în situaţiile financiare..........60

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI………66
BIBLIOGRAFIE…………69
ANEXE