Teza de licență - Contabilizarea fluxului de numerar la „Energ PS-Plus” SRL - ID:02774 - Volum 65 pagini


Categoria : Contabilitate si audit 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere.........3

Capitolul I: Abordări generale privind contabilitatea numerarului.............9

1.1 Definirea și clasificarea numerarului entității..................................9
1.2 Forme și tehnici de decontare prin virament și în numerar..........16

Capitolul II: Contabilitatea numerarului entității………23
2.1 Contabilitatea numerarului în casierie…………………………………………23
2.2 Contabilitatea numerarului în conturile curente în monedă națională………38
2.3 Contabilitatea numerarului în valută străină, în alte conturi bancare și a documentelor bănești……48

Capitolul III: Analiza numerarului entității............54
3.1 Analiza dinamicii și structurii numerarului entității, fluxurilor de numerar……54
3.2 Analiza lichidității bilanțului contabil……59

Concluzii și recomandări...........61
Bibliografie............64
Anexe