Teza de licență - Contabilitatea materialelor, produselor și mărfurilor la entitatea economică „Sicordˮ S.R.L. - ID:02775 - Volum 50 pagini


Categoria : Contabilitate si audit 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE .........................3
ANNOTATION.....................4
LISTA ABREVIERILOR.........5
INTRODUCERE..................6

1. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND STOCURILE DE PRODUSE, MĂRFURI ȘI MATERIALE.........8
1.1. Caracteristica actelor normative privind contabilitatea produselor, mărfurilor și materialelor.......8
1.2. Conținutul economic, componența și clasificarea produselor, mărfurilor și materialelor......12
1.3. Modul de evaluare și recunoaștere a stocurilor de produse, mărfuri și materiale.......15

2. CONTABILITATEA ȘI GETIUNEA MATERIALELOR ÎN CADRUL ENTITĂȚII............22
2.1. Contabilitatea intrării materialelor în cadrul entității..........22
2.2. Perfectarea documentară și contabilitatea operațiunilor aferente consumului de material……28
2.3. Contabilitatea altor operații privind circulația materialelor și prezentarea informației în sitațiile financiare ale entității........29
2.4. Contabilitatea circulației produselor și mărfurilor la entitate........33

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI.............46
BIBLIOGRAFIE……………………………48
ANEXE…………………………………….51
DECLARAȚIA PRIVIND ORIGINALITATEA CONȚINUTULUI PROIECTULUI DE LICENȚĂ
GRAFICUL CALENDARISTIC DE EXECUTARE A PROIECTULUI DE LICENȚĂ
AVIZUL CONDUCĂTORULUI PROIECTULUI
AVIZUL EXTERN