Teza de licenta - Contabilitatea capitalului propriu la “M.IF.” SA - ID:02776 - Volum 74 pagini


Categoria : Contabilitate si audit 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE.........3

Capitalul I. ASPECTE CONCEPTUALE ALE CONTABILITĂȚII CAPITALULUI PROPRIU.........8

1.1. Conceptul, componența și clasificarea elementelor capitalului propriu..........8
1.2. Trecerea în revistă a surselor bibliografice aferente capitalului propriu..........12

Capitolul II. CONTABILITATEA CAPITALULUI PROPRIU LA “M.IF.” SA…19
2.1. Contabilitatea constituirii și modificării capitalului social și suplimentar..........19
2.2. Contabilitatea capitalului nevărsat și retras...........................................................29
2.3. Contabilitatea profitului net (pierderii nete) al perioadei de gestiune................37
2.4. Prezentarea informațiilor privind capitalul propriu în situațiile financiare......,,,,43

Capitolul III. AUDITUL CAPITALULUI PROPRIU.............................................................52
3.1. Planificarea auditului capitalului propriu ……………………………………………52
3.2. Exercitarea auditului capitalului propriu……………………………………………56
3.3. Finisarea auditului capitalului propriu și prezentarea raportului privind rezultatele auditului......63

CONCLUZII................69
BIBLIOGRAFIE............72
ANEXE