Teza de licență - Întocmirea bilanțului și situației de profit și pierdere la “M.IF.” SA. - ID:02777 - Volum 64 pagini


Categoria : Contabilitate si audit 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE………3

Capitolul I. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE.....9

1.1. Aspectele generale și conținutul situațiilor financiare…............9
1.2. Lucrările premergătoare întocmirii situațiilor financiare………16

Capitolul II. CONȚINUTUL ȘI MODUL DE ÎNTOCMIRE A BILANȚULUI ȘI A SITUAȚIEI DE PROFIT ȘI PIERDERE…27
2.1. Conținutul și modul de întocmire a bilanțului……………………………27
2.2. Conținutul și modul de întocmire a situației de profit și pierdere ……35

Capitolul III. CONȚINUTUL ȘI MODUL DE ÎNTOCMIRE A SITUAȚIEI MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU ȘI A SITUAȚIEI FLUXURILOR DE NUMERAR ……43
3.1. Modul de întocmire și prezentare a situației modificărilor capitalului propriu………43
3.2. Modul de întocmire și prezentare a situației fluxurilor de numerar……………………49
3.3. Modul de întocmire și prezentare a notelor explicative la situațiile financiare………54

CONCLUZII…………60
BIBLIOGRAFIE………63
ANEXE