Teza de master - Contabilitatea și auditul decontărilor cu bugetul - ID:02778 - Volum 66 pagini


Categoria : Contabilitate si audit 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE………3

CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICE ALE CONTABILITĂŢII DECONTĂRILOR CU BUGETUL.......6

1.1. Caracteristica generală, clasificarea şi rolul impozitelor şi taxelor…………..………………..6
1.2. Trecerea în revistă a surselor bibliografice aferente contabilității decontărilor cu bugetul…12

CAPITOLUL II. PERFECTAREA CONTABILITĂŢII DECONTĂRILOR CU BUGETUL…21
2.1. Perfecţionarea contabilităţii impozitului pe venit…………….………21
2.2. Documentarea şi contabilitatea taxei pe valoare adăugată………27
2.3. Aspecte problematice privind calcularea şi contabilitatea impozitului pe bunurile imobiliare........36
2.4. Perfecţionarea contabilităţii taxelor locale............39

CAPITOLUL III. AUDITUL DECONTĂRILOR CU BUGETUL..........43
3.1. Planificarea auditului impozitelor si taxelor…………………….43
3.2. Procesul de execuţie a auditului impozitelor şi taxelor.........47
3.3. Finisarea auditului şi prezentarea raportului privind impozitele şi taxele locale……58

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI………61
BIBLIOGRAFIE…………………………63
ANEXE