Teza de master - Realizarea misiunii de audit al situațiilor financiare în cadrul S.C. ”MULTICONSTRUCT GRUP” S.R.L - ID:02779 - Volum 82 pagini


Categoria : Contabilitate si audit 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ABREVIERI
LISTA TABELELOR, GRAFICELOR ŞI CASETELOR
ADNOTARE
CUVINTE-CHEIE

INTRODUCERE

COMPARTIMENTUL I. Considerații generale privind auditul situațiilor financiare

1.1. Definirea, necesitatea și rolul auditului situațiilor financiare
1.2. Reglementări naționale și internaţionale ale auditului situațiilor financiare
1.3. Considerații privind documentarea lucrărilor în auditul situațiilor financiare

COMPARTIMENTUL II. Proceduri și tehnici în realizarea misiunii de audit al situațiilor financiare în cadrul S.C. ”MULTICONSTRUCT GRUP” S.R.L.
2.1. Proceduri și tehnici de planificare a misiunii de audit al situațiilor financiare
2.2. Testele asupra controalelor interne şi procedurile de detaliu
2.3. Auditarea recunoaşterii şi prezentării în situaţiile financiare a evenimentelor ulterioare

COMPARTIMENTUL III. Emiterea raportului de audit și controlul calității misiunii de audit
3.1. Emiterea raportului de audit și comunicarea rezultatelor persoanelor însărcinate cu guvernanța
3.2. Politici şi proceduri de control al calităţii misiunilor de audit al situațiilor financiare

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE