Teza de master - Contabilitatea și auditul investițiilor financiare la “Tehnosuport” SRL - ID:02781 - Volum 78 pagini


Categoria : Contabilitate si audit 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

Compartimentul I. BAZELE TEORETICE ALE CONTABILITĂŢII INVESTIȚIILOR FINANCIARE

1.1. Caracteristica generală, clasificarea şi recunoașterea investițiilor financiare
1.2. Trecerea în revistă a surselor bibliografice aferente contabilității investițiilor financiare

Compartimentul II. PERFECTAREA DOCUMENTARĂ ȘI CONTABILITATEA INVESTIȚIILOR FINANCIARE
2.1. Contabilitatea investițiilor financiare pe termen lung
2.2. Perfectarea documentară și contabilitatea investițiilor financiare curente
2.3. Prezentarea informațiilor privind investițiile în situațiile financiare

Compartimentul III. AUDITUL INVESTIȚIILOR FINANCIARE
3.1. Planificarea auditului investițiilor financiare
3.2. Procesul de executare a auditului investițiilor financiare
3.3. Finisarea auditului şi prezentarea raportului privind investițiile financiare

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE