Raport de practica la „Zion-Grup” SRL - ID:02782 - Volum 46 pagini


Categoria : Contabilitate si audit 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

CAPITOLUL 1. Caracteristica generală a structurii şi organizării activităţii entităţii

Capitolul II. Organizarea contabilităţii la entitate. Automatizarea sistemului de informaţie contabilă
Capitolul III. Contabilitatea entităţii

Tema 1. Contabilitatea imobilizărilor necorporale
Tema 2. Contabilitatea imobilizărilor corporale
Tema 3. Contabilitatea investiţiilor financiare
Tema 4. Contabilitatea materialelor şi obiectelor de mica valoare şi scurtă durată
Tema 5. Contabilitatea producţiei în curs de execuţie şi a produselor
Tema 6. Contabilitatea mărfurilor
Tema 7. Contabilitatea creanțelor
Tema 8. Contabilitatea numerarului
Tema 9. Contabilitatea capitalului propriu
Tema 10. Contabilitatea datoriilor
Tema 11. Documentarea, calculul şi contabilitatea salariului
Tema 12. Contabilitatea costurilor de producţie, cheltuielilor şi a veniturilor
Tema 13. Structura şi modul de întocmire a Situaţiilor financiare şi notelor acestora

Încheiere
Bibliografie