Teza de licenta - Contabilitatea costurilor de producere la “Rom-Cris” SRL - ID:02784 - Volum 69 pagini


Categoria : Contabilitate si audit 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

Capitalul I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND CONTABILITATEA COSTURILOR DE MATERIALE ȘI CU PERSONALUL
1.1. Noțiuni generale, componența și clasificarea costurilor
1.2. Influența factorilor tehnologici și organizatorici asupra contabilității costurilor

Capitolul II. CONTABILITATEA COSTURILOR DE MATERIALE
2.1. Modul de recunoaștere a costurilor de materiale
2.2. Documentarea și contabilitatea costurilor de materiale

Capitolul III. CONTABILITATEA COSTURILOR CU PERSONALUL
3.1. Modul de calcul și documentarea remunerării muncii
3.2. Contabilitatea calculării salariului
3.3.Contabilitatea asigurărilor sociale și medicale

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE