Teza anuală - Contabilitatea decontărilor cu personalul privind retribuirea muncii la “Eurostudii” S.R.L. - ID:02790 - Volum 35 pagini


Categoria : Contabilitate si audit 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

Capitolul I. Esenţa economică şi abordări actuale privind contabilitatea decontărilor cu personalul privind retribuirea muncii

1.1. Noţiunea, caracteristica şi conceptul privind retribuirea muncii
1.2. Istoria şi evoluţia în timp a contabilităţii privind decontările cu personalul

Capitolul II. Contabilitatea decontărilor cu personalul privind retribuirea muncii
2.1. Evidenţa sintetică şi analitică a decontărilor cu personalul în cadrul entităţii
2.2. Perfectarea documentară şi contabilitatea reţinerilor din salariu şi calculul îndemnizaţiilor în cadrul entităţii
2.3. Dezvăluirea informaţiei privind decontările cu personalul în situaţiile financiare

Concluzii
Bibliografie
Anexe