Teza de licență - Contabilitatea si raportarea fluxurilor de numerar la Cooperativa de Consum din satul Cinișeuți - ID:02791 - Volum 71 pagini


Categoria : Contabilitate si audit 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

Capitolul I. Reglementarea și documentarea tranzacțiilor aferente fluxurilor de numerar

1.1. Cerințe generale privind organizarea contabilității fluxurilor de numerar
1.2. Reglementarea tranzacțiilor aferente fluxurilor de numerar
1.3. Documentarea tranzacțiilor aferente fluxurilor de numerar

Capitolul II. Contabilitatea numeralului
2.1. Contabilitatea numerarului în casierie
2.2. Contabilitatea numerarului în conturile curente
2.3. Contabilitatea transferurilor bănești în expediție şi a documentelor bănești

Capitolul III. Elaborarea situației fluxurilor de numerar și utilitatea informațiilor în luarea deciziilor
3.1. Structura de detaliu a situației fluxurilor de numerar
3.2. Metodologia întocmirii situației fluxurilor de numerar
3.3. Utilitatea informațiilor privind fluxurile de numerar în luarea deciziilor

Concluzii și recomandări
Bibliografie
Anexe