Teza de master - Contabilitatea, raportarea și auditul decontările impozitului pe venit la „Euro Olmar” SRL - ID:02797 - Volum 58 pagini


Categoria : Contabilitate si audit 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Declarația privind asumarea răspunderii…………3
Lista abrevierilor.....…………………………………4
INTRODUCERE………………………………………5

CAPITOLUL I. BAZELE METODOLOGICE ALE CONTABILITĂȚII IMPOZITULUI PE VENIT……X

1.1. Trecerea în revistă a surselor bibliografice aferente contabilității, raportării și auditului decontărilor privind impozitul pe venit……X
1.2. Concept, principia generale, modul de calculare, achitare și administrare a impozitului pe venit………X
1.3. Modul de determinare a datoriei (creanțe) privind impozitul pe venit. Diferențele permanente și temporare privind impozitul pe venit……X

CAPITOLUL II ASPECTE PROBLEMATICE ALE CONTABILITĂȚII IMPOZITULUI PE VENIT………X
2.1 Particularitățile contabilității impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător………X
2.2 Particularitățile contabilității impozitului pe venitul persoanelor fizice – angajați ai entității și impozitului pe venit din alte plăți decât salariul în cadrul entității…X
2.3 Reflectarea impozitului pe venit în documentele contabile și declarațiile fiscal………..…….X

CAPITOLUL III AUDITUL IMPOZITULUI PE VENIT……X
3.1 Planificarea auditului impozitului pe venit………………X
3.2 Exercitarea auditului impozitului pe venit………………X
3.3 Finisarea auditului și prezentarea raportului privind rezultatele auditului impozitului pe venit.X

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI……………X
BIBLIOGRAFIE……………………………….X
ADNOTARE ( în română )….....…………….X
ANEXE………………………………………..74