Teza de licenta - Contabilitatea si analiza surselor financiare ale entității Serviciul de salubrizare Telenești IM - ID:04647 - Volum 68 pagini


Categoria : Contabilitate si audit 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

Capitolul I: Abordări generale privind contabilitatea surselor financiare

1.1 Definirea și clasificarea surselor financiare ale entității
1.2 Forme și tehnici de decontare prin virament și în numerar

Capitolul II: Contabilitatea surselor financiare ale entității
2.1 Contabilitatea surselor financiare în casierie
2.2 Contabilitatea surselor financiare în conturile curente în monedă națională
2.3 Contabilitatea surselor financiare în valută străină, în alte conturi bancare și a documentelor bănești

Capitolul III: Analiza surselor financiare ale entității
3.1 Analiza dinamicii și structurii surselor financiare a entității, fluxurilor de numerar
3.2 Analiza lichidității bilanțului contabil

Concluzii și recomandări
Bibliografie
Anexe