Teza de master - Expertiza contabilă a obligațiunilor fiscale și a altor datorii față de buget - ID:04648 - Volum 78 pagini


Categoria : Contabilitate si audit 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ABREVIERI
LISTA TABELELOR, GRAFICELOR ŞI CASETELOR
ADNOTARE
INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Considerații generale privind impozitele și taxele din Republica Moldova

1.1. Definirea, rolul și conținutul economic al impozitelor. Sistemul taxelor generale și locale din Republica Moldova
1.2. Reglementarea normativă a contabilității și expertizei contabile a obligațiunilor fiscale și a altor datorii față de buget

CAPITOLUL II. Contabilitatea obligațiunilor fiscale și a altor datorii față de buget
2.1. Contabilitatea obligațiunilor fiscale privind impozitul pe venit
2.2. Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată
2.3. Contabilitatea obligațiunilor fiscale privind alte impozite și taxe
2.4. Contabilitatea altor datorii față de buget

CAPITOLUL III. Expertiza contabilă a obligațiunilor fiscale și a altor datorii față de buget
3.1. Conceptul de expertiză contabilă și modul de organizare şi desfăşurarea a activităţii experţilor contabili
3.2. Particularități ale expertizei contabile a obligațiunilor fiscale și a altor datorii față de buget
3.3. Modul de elaborare a raportului de expertiză contabilă a obligațiunilor fiscale și a altor datorii față de buget

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE