Teza de an - Particularităţile întocmirii și aplicării politicilor contabile în evidența contabilă a entității Love-Impex SRL - ID:04653 - Volum 40 pagini


Categoria : Contabilitate si audit 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

Capitolul I: Definirea conceptelor de politici contabile

1.1. Caracteristica generală a politicilor contabile
1.2. Modul de elaborare, modificare și prezentare a politicilor contabile în cadrul entității
1.3. Actele normative aferente politicilor contabile ale entității

Capitolul II: Politici contabile în cadrul entității
2.1. Politici contabile de recunoaștere și evaluare a activelor
2.2. Politici contabile de recunoaștere și evaluare a datoriilor
2.3. Politici contabile de recunoaștere și evaluare a veniturilor și cheltuielilor

Capitolul III: Pefecționarea politicilor contabile în cadrul entității și prezentarea în situațiile financiare
3.1. Dezvăluirea politicilor contabile în situațiile financiare
3.2. Pîrghiile de perfecționare a politicilor contabile

Concluzii și recomandări
Bibliografie
Anexe