Teza de an - Analiza componenţei cheltuielilor și veniturilor din activitatea operațională a entităţii Codru-Orhei SRL - ID:04654 - Volum 36 pagini


Categoria : Contabilitate si audit 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

1.1 Componența și modul general de clasificare a veniturilor entității
1.2 Probleme aferente recunoașterii și evaluării veniturilor
1.3 Aspecte ale contabilității veniturilor din vânzări
1.4 Contabilitatea altor venituri din activitatea operatională
1.5 Prezentarea informaţiilor aferente veniturilor și cheltuielilor în Situaţia de profit şi pierdere

Încheiere
Bibliografie
Anexe