Teza de an - Analiza componenţei cheltuielilor entităţii Direcția Finanțe a Consiliului raional Cantemir - ID:04658 - Volum 30 pagini


Categoria : Contabilitate si audit 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

1. Noțiuni generale, clasificarea şi evaluarea cheltuielilor
2. Perfectarea documentară şi contabilitatea cheltuielilor de distribuire
3. Perfectarea documentară şi contabilitatea cheltuielilor administrative
4. Perfectarea documentară şi contabilitatea altor cheltuieli din activitatea operaţională
5. Prezentarea informaţiilor aferente cheltuielilor din activitatea operațională în Situaţia de profit şi pierdere

Concluzii și recomandări
Bibliografie
Anexe