Teza de master - Contabilitatea decontărilor privind impozitul pe venit la IM Rihpangalfarma SRL - ID:04660 - Volum 75 pagini


Categoria : Contabilitate si audit 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Declarația privind propria răspundere ........1
Lista abrevierilor ........................................... 2
INTRODUCERE ..............................................3

CAPITOLUL I CONȚINUTUL ECONOMIC AL IMPOZITULUI PE VENIT

1.1. Caracteristici și principii de aplicare a impozitului pe venit în condiții de planificare și optimizare a obligațiilor fiscale
1.2. Aspecte privind tratamentul contabil al impozitului pe venit în plan național și internațional
1.3. Analiza actelor normative și a surselor bibliografice aferente contabilitatii impozitului pe venit

CAPITOLUL II PERFECTIONAREA CONTABILITATII IMPOZITULUI PE VENIT AL PERSOANEI CE PRACTICA ACTIVITATEA DE INTREPRINZATOR SI PERSOANEI FIZICE
2.1. Perfecționarea contabilității impozitului pe venit al persoanei ce practica activitatea de intreprinzator în diferite regimuri de impozitare
2.2. Aspecte problematice privind contabilitatea impozitului pe venit al persoanei fizice în contextul reformei fiscale
2.3. Declararea impozitului pe venit în cadrul diferitor tipuri de entități
2.4. Tendinţe şi strategii de dezvoltare a impozitului pe venit în condiții de stimulare fiscală și optimizare a presiunii sistemului fiscal

CAPITOLUL III AUDITUL IMPOZITULUI PE VENIT
3.1. Planificare auditului impozitului pe venit
3.2. Exercitarea auditului impozitului pe venit
3.3. Finisarea auditului și prezentarea raportului privind rezultatele auditului impozitului pe venit

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ADNOTARE (în română)
ADNOTARE (în engleză)
ANEXE