Teza de master - Contabilitatea și auditul decontărilor cu bugetul la Primăria satului Olișcani - ID:04662 - Volum 72 pagini


Categoria : Contabilitate si audit 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND CONTABILITATEA MIJLOACELOR FIXE

1.1. Trecerea în revistă a surselor bibliografice aferente contabilității mijloacelor fixe………….
1.2. Caracteristica generală, clasificarea şi recunoașterea mijloacelor fixe…………………...…

CAPITOLUL II. PERFECTAREA DOCUMENTARĂ ȘI CONTABILITATEA MIJLOACELOR FIXE LA INSTITUȚIA ANALIZATĂ
2.1. Contabilitatea intrării mijloacelor fixe în cadrul instituției analizate........................................
2.2. Perfectarea documentară și contabilitatea reparației a mijloacelor fixe.................................
2.3. Contabilitatea amortizării mijloacelor fixe la instituția analizată...........................................

CAPITOLUL III. INVENTARIEREA MIJLOACELOR FIXE ȘI PREZENTAREA ACESTORA ÎN SITUAȚIILE FINANCIARE
3.1. Contabilitatea și documentarea ieşirii mijloacelor fixe din patrimoniul instituției...................
3.2. Inventarierea mijloacelor fixe.................................................................................................
3.3. Prezentarea informaţiei privind mijloacele fixe în situaţiile financiare..................................

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE