Raport de practica la intreprinderea “Marsof Logistic” SRL - ID:04663 - Volum 36 pagini


Categoria : Contabilitate si audit 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

Tema 1. Organizarea contabilității în cadrul entităţii
Tema 2. Contabilitatea imobilizărilor necorporale
Tema 3. Contabilitatea imobilizărilor corporale
Tema 4. Contabilitatea stocurilor
Tema 5. Contabilitatea creanțelor și investițiilor financiare
Tema 6. Contabilitatea numerarului
Tema 7. Contabilitatea capitalului propriu
Tema 8. Contabilitatea datoriilor
Tema 9. Contabilitatea veniturilor
Tema 10. Contabilitatea cheltuielilor
Tema 11. Analiza Situaţiilor financiare ale entităților

Încheiere
Bibliografie
Anexe