Teza de an - Contabilitatea cheltuielilor din activitatea operațională la SC ,,Marsof Logistic” SRL - ID:04666 - Volum 35 pagini


Categoria : Contabilitate si audit 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere .........3

Capitolul I: Noțiuni generale, clasificarea şi evaluarea cheltuielilor.............6

1.1 Perfectarea documentară şi contabilitatea costului vînzărilor………............13
1.2 Perfectarea documentară şi contabilitatea cheltuielilor de distribuire……..16

Capitolul II: Cheltuielile din activitatea operațională și administrative.........21
2.1 Perfectarea documentară şi contabilitatea cheltuielilor administrative…........................…21
2.2Perfectarea documentară şi contabilitatea altor cheltuieli din activitatea operaţională….....25
2.3Prezentarea informaţiilor aferente cheltuielilor din activitatea operațională în Situaţia de profit şi pierdere………. 27

Concluzii și recomandări..........31
Bibliografie.................................33
Anexe