Teza de master - Contabilitatea decontărilor cu personalul și diagnosticul eficienței factorului uman - ID:04667 - Volum 84 pagini


Categoria : Contabilitate si audit 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. ABORDĂRI TEORETICE ȘI CADRUL LEGISLATIV PRIVIND SALARIUL ȘI DECONTĂRILE CU PERSONALUL

1.1. Noțiuni privind salariul, formele și sistemele de salarizare în evidența economică
1.2. Evidența personalului și a timpului de muncă prestat
1.3. Caracteristica actelor normative aferente contabilității decontărilor cu personalul

CAPITOLUL II. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU PERSONALUL ÎN CADRUL ENTITĂȚII SRL „EUROSTUDII” SRL
2.1. Perfectarea documentară și contabilitatea decontărilor cu personalul privind retribuirea muncii
2.2. Calculul și contabilitatea salariului pe timpul concediilor personalului
2.3. Contabilitatea decontărilor cu personalul privind alte operații

CAPITOLUL III. DIAGNOSTICUL EFICIENȚEI FACTORULUI UMAN
3.1. Consideratii generale privind diagnosticul eficientei factorului uman
3.2. Sinteza abordărilor actuale privind mecanismul de asigurare a entității cu resurse umane
3.3. Aprecierea și analiza eficienței utilizării timpului de muncă și a productivității muncii

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE