Raport privind practica de productie la intreprinderea „MARSOF LOGISTIC” SRL - ID:04668 - Volum 20 pagini


Categoria : Contabilitate si audit 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

Tema 1. Caracteristicile entității și organizarea contabilităţii
Tema 2. Politicile contabile
Tema 3. Planul de conturi de lucru al entității
Tema 4. Documentarea faptelor economice
Tema 5. Registrele contabile

Încheiere
Bibliografie
Anexe