Teza de licenta - Contabilitatea și controlul de gestiune a materialelor la întreprinderea Garantcom Invest Grup S.R.L. - ID:04669 - Volum 58 pagini


Categoria : Contabilitate si audit 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere........3

Capitolul I. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTABILITATEA ȘI CONTROLUL DE GESTIUNE A MATERIALELOR.......9

1.1 Definirea, clasificarea, recunoașterea și evaluarea stocurilor de materiale ............9
1.2 Rolul și obiectivele contabilității și controlul de gestiune............................................21
1.3 Caracteristica actelor normative și factorii ce influențează organizarea contabilității de gestiunea stocurilor de materiale....23

Capitolul II. DOCUMENTAREA MATERIALELOR LA ENTITATEA ANALIZATĂ....31
2.1 Perfectarea documentară și contabilitatea intrării materialelor ........................31
2.2 Aspecte privind contabilitatea mișcării carburanților, anvelopelor și acumulatoarelor.......38
2.3 Perfectarea documentară și contabilitatea ieșirii stocurilor de materiale.......42

Capitolul III. CONTROLUL DE GESTIUNE A STOCURILOR DE MATERIALE ȘI PRODUSE......48
3.1 Impactul controlului de gestiune a stocurilor de materiale asupra performanței entității....... 48
3.2 Inventarierea stocurilor ca procedeu de autentificare documentară a existenței acestora....... 48

Concluzii şi recomandări....................55
Bibliografie……………………………58
Anexe................................................... 62