Raport de practica în baza datelor “ORBICO MA” SRL - ID:04672 - Volum 37 pagini


Categoria : Contabilitate si audit 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere………………………………………………………………………………………3

Tema 1. Organizarea contabilității în cadrul entităţii…………………………………………….4
Tema 2. Contabilitatea imobilizărilor necorporale………………………………………………9
Tema 3. Contabilitatea imobilizărilor corporale………………………………………………..11
Tema 4. Contabilitatea stocurilor……………………………………………………………….14
Tema 5. Contabilitatea creanțelor și investițiilor financiare……………………………………19
Tema 6. Contabilitatea numerarului…………………………………………………………….23
Tema 7. Contabilitatea capitalului propriu………………………………………………………25
Tema 8. Contabilitatea datoriilor………………………………………………………………..26
Tema 9. Contabilitatea veniturilor………………………………………………………………30
Tema 10. Contabilitatea cheltuielilor……………………………………………………………31
Tema 11. Analiza Situaţiilor financiare ale entităților…………………………………………..32

Încheiere………………………………………………………………………………………...35
Bibliografie……………………………………………………………………………………..36