Teza de an - Contabilitatea cheltuielilor în cadrul intreprinderii SC ,,DOVGANICO” SRL - ID:04673 - Volum 29 pagini


Categoria : Contabilitate si audit 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

1. Aspecte teoretice privind cheltuielile de distribuire și administrative…..…
2. Contabilitatea cheltuielilor de distribuire și administrative …………..
2.1 Contabilitatea cheltuielilor de distribuire……..
2.2 Contabilitatea cheltuielilor administrative ………………….
3. Modalitatea de prezentare a cheltuielilor de distribuire și administrative în situațiile financiare……….

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE