Teza de an - Contabilitatea și gestiunea creanțelor și datoriilor comerciale la SRL “Clean Home” - ID:04674 - Volum 30 pagini


Categoria : Contabilitate si audit 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND CREANȚELE ȘI DATORIILE COMERCIALE

1.1. Definirea și clasificarea creanțelor și datoriilor comerciale
1.2. Evaluarea şi recunoaşterea creanțelor și datoriilor comerciale

CAPITOLUL II. CONTABILITATEA ȘI GESTIUNEA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR COMERCIALE LA SRL “CLEAN HOME”
2.1. Perfectarea documentară şi contabilitatea creanțelor comerciale
2.2. Contabilitatea datoriilor comerciale
2.3. Contabilitatea avansurilor acordate și primite

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE