Teza de licenta - Contabilitatea și analiza veniturilor și cheltuielilor din activitatea operațională (pe baza la ArmeAuto SRL) - ID:04677 - Volum 64 pagini


Categoria : Contabilitate si audit 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Declaraţia pe propria răspundere
Lista abrevierilor (opţional)
Lista figurilor (opţional)
Lista tabelelor (opţional)

INTRODUCERE
Capitolul I. Abordări teoretice privind veniturile și cheltuielile din activitatea operațională

1.1 Definirea și componența veniturilor și cheltuielilor din activitatea operațională
1.2 Trecerea în revistă a surselor bibliografice aferente contabilității veniturilor și cheltuielilor
1.3 Recunoașterea și evaluarea veniturilor și cheltuielilor operaționale

Capitolul II. Contabilitatea și analiza veniturilor operaționale
2.1 Contabilitatea și raportarea veniturilor operaționale…………………
2.2 Analiza veniturilor operaționale………………………………………..

Capitolul III. Contabilitatea și analiza cheltuielilor operaționale
3.1 Contabilitatea costului vânzărilor și cheltuielilor de distribuire……….
3.2 Contabilitatea cheltuielilor administrative și altor cheltuieli operaționale……
3.3 Raportarea cheltuielilor operaționale……………………………………
3.4 Analiza cheltuielilor operaționale………………………………………..

Încheiere
Bibliografie
Anexe