Teza de licenta - Contabilitatea și controlul de gestiune a stocurilor la "BIVCOM PRIM” SRL - ID:07007 - Volum 67 pagini


Categoria : Contabilitate si audit 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

Capitolul I. Aspecte generale privind contabilitatea și controlul de gestiune a stocurilor

1.1 Definirea, clasificarea, recunoașterea și evaluarea stocurilor
1.2 Rolul și obiectivele contabilității și controlul de gestiune
1.3 Caracteristica actelor normative și factorii ce influențează organizarea contabilității de gestiune a stocurilor

Capitolul II. Contabilitatea stocurilor la entitatea analizată
2.1 Perfectarea documentară și contabilitatea stocurilor de materiale
2.2 Aspecte privind contabilitatea mișcării OMVSD
2.3 Perfectarea documentară și contabilitatea producției în curs de execuție și a produselor finite
2.4 Perfectarea documentară și contabilitatea mărfurilor

Capitolul III. Controlul de gestiune a stocurilor
3.1 Impactul controlului de gestiune a stocurilor asupra performanței entității
3.2 Inventarierea stocurilor ca procedeu de autentificare documentară a existenței acestora

Concluzii şi recomandări
Bibliografie
Anexe