Teza de licenta - Contabilitatea și Raportarea Impozitelor și Taxelor Locale (în baza datelor S.R.L „AUTOCARAVANA”) - ID:07009 - Volum 63 pagini


Categoria : Contabilitate si audit 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Adnotare (rom)
Adnotare (eng)
Lista abrevierilor..........................................6
Lista figurilor și tabelelor.............................7
Introducere...................................................8

Capitolul I. Conţinutul economic şi baza legislativă privind impozitele și taxele locale...........12

1.1. Conţinutul economic și clasificarea impozitelor şi taxelor locale………………………….12
1.2. Reglementările juridice și contabile a impozitelor și taxelor locale………………………...18
1.3. Funcțiile și particularitățile evidenței contabile a impozitelor şi taxelor locale…………….23

Capitolul II. Contabilitatea impozitelor și taxelor locale...................................28
2.1. Modul de calcul și contabilitatea impozitelor locale…………………………………….......28
2.2. Contabilitatea decontărilor privind taxele locale ...................................................................31
2.3. Reflectarea în contabilitate a penalităților și amenzelor privind impozitele și taxelor locale .......38

Capitolul III. Raportarea impozitelor și taxele locale........................................43
3.1. Structura, modul de completare şi termenul de prezentare a declaraţiilor privind impozitele și taxele locale ......43
3.2. Evaziunea fiscală şi modalităţi de combatere.................................................53

Concluzii şi recomandări.....................................……58
Bibliografie ………………………………………………60
Anexe ……………………………………………….........63