Teza de licenta - Contabilitatea materialelor și a obiectelor de mică valoare și scurtă durată (în baza datelor SRL „Salt Confort”) - ID:07010 - Volum 71 pagini


Categoria : Contabilitate si audit 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Adnotare (rom).........................................................
Adnotare (eng)..........................................................
Lista abrevierilor........................................................5
Lista figurilor și tabelelor..........................................6
Introducere..................................................................7

Capitolul I. Tratamente contabile aferente stocurilor de materiale și obiectelor de mică valoare și scurtă durată......12

1.1. Delimitări teoretice privind stocurile de materialele și obiectele de mică valoare și scurtă durată......12
1.2. Reglementarea legislativ-normativă a contabilității stocurilor de materiale și obiectelor de mică valoare și scurtă durată.......16
1.3. Recunoașterea și evaluarea materialelor și obiectelor de mică valoare și scurtă durată.......21

Capitolul II. Organizarea contabilității materialelor și obiectelor de mică valoare și scurtă durată în cadrul entității SRL„SALT CONFORT”.............30
2.1. Contabilitatea intrării materialelor..........................................................................................30
2.2. Contabilitatea ieșirii materialelor............................................................................................38
2.3. Particularitățile contabile ale obiectelor de mică valoare și scurtă durată .............................43

Capitolul III. Inventarierea materialelor și obiectelor de mică valoare și scurtă durată și dezvaluirea informației în situațiile financiare ale entității SRL„SALT CONFORT”....52
3.1 Inventarierea stocurilor de materiale și obiectelor de mică valoare și scurtă durată și reflectarea rezultatelor acesteia în contabilitate....52
3.2 Prezentarea informației privind stocurile de materiale și obiectele de mică valoare și scurtă durată în situațiile financiare......58

Încheiere....................................................................62
Bibliografie .............................................................65
Anexe.......................................................................68