Teza de master - Analiza cheltuielilor entităţii ,,SIERRA” SRL - ID:07011 - Volum 71 pagini


Categoria : Contabilitate si audit 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Declaraţia pe propria răspundere………………………………………………………...
Lista abrevierilor (opţional)……………………………………………………………….
Lista figurilor (opţional)…………………………………………………………………..
Lista tabelelor (opţional)………………………………………………………………….
INTRODUCERE………………………………………………………………….

Capitolul I. ABORDĂRI TEORETICE REFERITOR LA CHELTUIELILE ENTITĂȚII

1.1. Trecerea în revistă a actelor normative care reglementează contabilitatea cheltuielilor...........
1.2. Noțiuni generale și clasificarea cheltuielilor…..................................
1.3. Recunoaşterea şi evaluarea cheltuielilor……………………………………

Capitolul II. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR ACTIVITĂŢII OPERAŢIONALE
2.1. Perfectarea documentară şi contabilitatea costului vânzărilor…………..
2.2. Perfectarea documentară şi contabilitatea cheltuielilor de distribuire……..
2.3. Perfectarea documentară şi contabilitatea cheltuielilor administrative………………….
2.4. Perfectarea documentară şi contabilitatea altor cheltuieli din activitatea operaţională………..

Capitolul III. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR ALE ALTOR ACTIVITĂŢI
3.1. Perfectarea documentară şi contabilitatea cheltuielilor din alte activităţi ……………
3.2. Contabilitatea cheltuielilor privind impozitul pe venit……………………..
3.3. Prezentarea informaţiilor aferente cheltuielilor în Situaţia de profit şi pierdere……….

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE