Raport privind efectuarea practicii de specialitate I la S.C “BUSINESS LOGIC” S.R.L - ID:07019 - Volum 41 pagini


Categoria : Contabilitate si audit 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere………3

Capitolul I. Caracteristica generală a structurii şi organizării activităţii entităţii.........4

Capitolul II. Sistemul de organizare a contabilităţii în cadrul entității și tehnologii informaționale aplicate......7

Capitolul III. Contabilitatea entităţii:

3.1. Elaborarea politicilor contabile ale entității, modificări ale estimărilor contabile, erori și evenimente ulterioare.......10
3.2. Contabilitatea imobilizărilor necorporale și corporale.............................................15
3.3. Deprecierea activelor imobilizate.............................................................................20
3.4. Contabilitatea operațiilor de leasing........................................................................23
3.5. Contabilitatea stocurilor..........................................................................................25
3.6. Contabilitatea creanțelor și investițiilor financiare.................................................28
3.7. Contabilitatea numerarului......................................................................................31

Capitolul IV. Analiza asigurării entității cu mijloace fixe și resurse umane, eficiența utilizării acestora........36

Încheiere.......................................................................................................................................38
Bibliografie...................................................................................................................................39
Anexe............................................................................................................................................42