Teza de licenta - Contabilitatea materialelor si produselor în cadrul entității Î.M. „Hotelul Bălți” - ID:07022 - Volum 63 pagini


Categoria : Contabilitate si audit 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Adnotare (rom)
Adnotare (eng)
Lista abrevierilor………………………………5
Lista figurilor…………………………………6
Lista tabelelor………………………………7
Introducere…………………………………8

Capitolul I. Abordări teoretice și metodologice privind contabilitatea materialelor și a produselor……12

1.1. Definiții, caracteristică și politici de evaluare și recunoaștere a materialelor și a produselor........12
1.2. Trecerea în revistă a actelor normative care reglementează contabilitatea materialelor și a produselor……20

Capitolul II. Organizarea contabilității materialelor și produselor în cadrul entității………27
2.1. Documentarea și contabilitatea intrării și ieșirii materialelor……………………………….27
2.2. Documentarea și contabilitatea intrării și ieșirii produselor………………………………...41
2.3. Inventarierea materialelor și produse precum și dezvăluirea informației în contabilitate…..45
2.4 Prezentarea informației privind materialelor și produselor în Situațiile Financiare…………51

Capitolul III. Analiza economico-financiară a materialelor și produselor în cadrul entității……55
3.1 Analiza dinamicii și structurii materialelor și produselor……………………………………55
3.2 Analiza factorială a stocului de materiale și produselor…………………………………….58

Încheiere………………………………………………………………62
Bibliografie……………………………………………………………64
Anexe…………………………………………………………………66