Teza de licenta - Conținutul și modul de întocmire a situațiilor financiare individuale complete ,,Gepal-Group’’ SRL - ID:07023 - Volum 74 pagini


Categoria : Contabilitate si audit 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Lista abrevierilor................................3
Lista figurilor și tabelelor...................4
INTRODUCERE…………………………5

Capitolul I. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE COMPLETE.........9

1.1. Aspectele generale și conținutul situațiilor financiare individuale complete...........................9
1.2. Trecerea în revistă a actelor normative care reglementează completarea situațiilor financiare individuale complete...16
1.3. Politica contabilă de raportare financiară.........24

Capitolul II. CONȚINUTUL ȘI MODUL DE ÎNTOCMIRE A BILANȚULUI ȘI A SITUAȚIEI DE PROFIT ȘI PIERDERE…….29
2.1. Lucrările premergătoare întocmirii situațiilor financiare individuale complete ……............29
2.2. Conținutul și modul de întocmire a bilanțului........................................................................39
2.3. Conținutul și modul de întocmire a situației de profit și pierdere ………………………….45

Capitolul III. CONȚINUTUL ȘI MODUL DE ÎNTOCMIRE A SITUAȚIEI MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU ȘI A SITUAȚIEI FLUXURILOR DE NUMERAR ……52
3.1. Modul de întocmire și prezentare a situației modificărilor capitalului propriu…………….52
3.2. Modul de întocmire și prezentare a situației fluxurilor de numerar…………………...……58
3.3. Modul de întocmire și prezentare a notelor explicative la situațiile financiare individuale complete.......65

CONCLUZII………………………………………………………69
BIBLIOGRAFIE………………………......................................71
ANEXE.....................................................................................75