Comandă o lucrare de licență sau master la contabilitate de la echipa Infoteze.com. Suntem specializați în tezele de an, licență la contabilitate și audit.

Teza de an - Contabilitatea creditelor pe baza ,,CB EME’’ SRL - ID:02729 - Volum 28 pagini

Introducere…………2
 
1. Noțiuni generale privind contabilitatea creditelor…..……………………4
 
2. Contabilitatea și documentarea creditelor pe termen lung……………12
 
3. Contabilitatea și documentarea creditelor pe termen curent…………16
 
4. Prezentarea creditelor în situațiile financiare ……………………………23
 
Încheiere …………………………………………………26
Bibliografie………………………………………………27
Anexe………………………………………………………29

Teza de an - Contabilitatea veniturilor pe baza materialelor SRL EXIM-TRANS - ID:02728 - Volum 33 pagini

Introducere........3

1. Delimitări teoretice privind contabilitatea veniturilor.............8
 
2. Contabilitatea veniturilor din activitatea operațională...........16
 
3. Contabilitatea veniturilor din alte activitați.........................23
 
4. Prezentarea informațiilor privind veniturile în situațiile financiare.......28
 
Încheiere...................30
Bibliografie.................32
Anexe

Raport de practica la contabilitate la ,,Camerton’’ SA - ID:02727 - Volum 34 pagini

Introducere........2

Tema 1. Organizarea contabilităţii în cadrul entităţii.....3
Tema 2. Contabilitatea imobilizărilor necorporale.........4
Tema 3. Contabilitatea imobilizărilor corporale............6
Tema 4. Contabilitatea stocurilor................................10
Tema 5. Contabilitatea creanţelor şi investiţiilor financiare…14
Tema 6. Contabilitatea numerarului……….....................17
Tema 7. Contabilitatea capitalului propriu...................18
Tema 8. Contabilitatea datoriilor................................19
Tema 9. Contabilitatea veniturilor...............................24
Tema 10. Contabilitatea cheltuielilor...........................25
Tema 11. Situaţii financiare ale entităţilor….................31 
 
Încheiere.........34
Anexe..............35

Teza de master - Contabilitatea stocurilor conform standardelor naționale și internaționale - ID:02726 - Volum 73 pagini

Declaraţia privind propria răspundere……2
Lista abrevierilor………………………………………3
Lista tabelelor și lista figurilor……………….4
Introducere…………5

Capitolul I. Aspecte teoretice privind stocurile conform SNC şi IAS…9

1.1. Componenţa, caracteristica şi clasificarea stocurilor………9
1.2. Modul de constatare şi evaluare a stocurilor……13 

CAPITOLUL II. Contabilitatea stocurilor conform SNC şi IAS…20
2.1. Documentarea şi contabilitatea materialelor………20
2.2. Documentarea şi contabilitatea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată (OMVSD)….30
2.3. Documentarea şi contabilitatea producţiei în curs de execuţie şi produse……36
2.4. Documentarea şi contabilitatea mărfurilor……45 

CAPITOLUL III. Inventarierea stocurilor şi dezvăluirea informaţiei în situaţii financiare..55
3.1 Inventarierea stocurilor…………55
3.2 Dezvăluirea informaţiei în situaţii financiare…………62
3.3 Organizarea gestiune eficientă a stocurilor în cadrul entităţii……64 
 
Concluzii şi recomandări........69
Bibliografie...........................72
Adnotare (în română)............75
Adnotare (în engleză)............76
Anexe.........76

Teza de licenta - Contabilitatea decontărilor cu personalul în instituțiile publice - ID:02725 - Volum 63 pagini

INTRODUCERE…………3 
 
CAPITOLUL I. CONŢINUTUL ECONOMIC, CADRUL LEGISLATIV ŞI OBIECTIVELE CONTABILITĂŢII DECONTĂRILOR CU PERSONALUL ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE……6

1.1. Noţiunea, caracteristica şi conceptul privind retribuirea muncii.........6
1.2. Reglementarea normativelor contabilității decontărilor cu personalul în instituțiile publice..10
1.3. Formele şi sistemele de salarizare în evidența economică a instituțiilor bugetare......13 

CAPITOLUL II. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU PERSONALUL PRIVIND RETRIBUIREA MUNCII ÎN CADRUL INSTITUȚIEI PUBLICE PRIMĂRIA ORAȘULUI EDINEȚ.....27
2.1. Evidenţa sintetica şi analitică a decontărilor cu personalul în cadrul primăriei or. Edineț.....27
2.2. Contabilitatea reţinerilor din salariu în evidența contabilă a instituției publice locale.....37
 
CAPITOLUL III. CONTABILITATEA ÎNDEMNIZAŢIILOR ÎN CADRUL INSTITUȚIEI BUGETARE ŞI REFLECTAREA DECONTĂRILOR CU PERSONALUL ÎN RAPOARTELE FINANCIARE……46
3.1. Calculul indemnizaţiilor în cadrul primăriei or. Edineț.......46
3.2. Dezvăluirea informaţiei privind decontările cu personalul în rapoartele financiare de către instituția publica....55 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI.......57
BIBLIOGRAFIE.............................59
ANEXE

Teza de licenta - Întocmire a situației de profit și pierdere la entitatea analizată “Ghiocel” S.R.L - ID:02724 - Volum 62 pagini

INTRODUCERE 
 
CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERI

1.1 Caracteristica generală, cadrul legislativ și rolul situației de profit și pierderi
1.2 Concepții naționale privind profitul sau pierderea prezentate în situația financiară
1.3 Concepții internaționale privind profitul sau pierderea prezentată în situația financiară 
 
CAPITOLUL II. FORMA, CONȚINUTUL ȘI STRUCTURA SITUAȚIEI DE PROFIT ȘI PIERDERI
2.1 Structura detaliată a situației de profit și pierderi
2.2 Veniturile - element al situației de profit și pierderi la entitatea analizată
2.3 Cheltuielile entității ca element al situației de profit și pierderi 
 
CAPITOLUL III. MODUL DE INTOCMIRE A SITUAȚIEI DE PROFIT ȘI PIERDERI CONFORM STANDARDELOR NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE DE CONTABILITATE
3.1 Modul de intocmire a situației de profit și pierderi în conformitate cu standardele naționale de contabilitate S.N.C. și standardele internaționale de raportare financiară S.I.R.F.
3.2 Perfecționarea raportării financiare a situației de profit și pierdere 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE