Teza de specialitate - Alternanțe fonetice - ID:05148 - Volum 27 pagini


 Categoria : Filologie  Download gratuit :

Introducere

Capitolul 1. Modificările fonetice în limba romană

1.1 Fonetica – concept şi caracteristici;
1.2 Vocale şi consoane - caracteristici articulatorii și caracteristici acustice
1.3 Modificări fonetice condiţionate și accidentale
 
Capitolul 2. Observații asupra schimbărilor fonetice
2.1 Alternanţă fonetică
2.2 Sincopa și apocopa
2.3. Modificările fonetice: Consonantismul
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE