Teza de master - Strategii de însușire a vocabularului la lecțiile de limba română în școala alolingvă (clasele primare) - ID:05150 - Volum 89 pagini


 Categoria : Filologie  Download gratuit :

INTRODUCERE ………3

1. PARTICULARITĂȚILE DE VÂRSTĂ ALE ȘCOLARULUI MIC

1.1 Considerente privind profilul psihopedagogic al vârstei școlare mici…………….. …p.6
1.2 Concepte de vocabular......................................................................................................p.13
1.3 Cuvântul, unitate de bază a vocabularului......................................................................p.16

2. METODE ȘI TEHNICI DE ÎNSUȘIRE A VOCABULARULUI
2.1 Analiza curriculumului și a manualelor (claselor primare) ……………………………p.25
2.2 Specificul predării limbii române în clasele primare ……………………………………p.37
2.3. Metode și tehnici de însușire a cuvintelor noi la lecțiile de limba și literatura română în clasele primare .......p.47

CONCLUZII........................p. 67
RECOMANDĂRI.................p.73
BIBLIOGRAFIE...................p.74
ANEXE...............................p.78