Teza de licență - Contribuția cronicarilor la dezvoltarea limbii și literaturii române - ID:05158 - Volum 66 pagini


 Categoria : Filologie  Download gratuit :

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Formarea și evoluția cronicarilor români

1.1. Scurt istoric al formării cronicarilor în spațiul românesc
1.2. Prezentarea celor mai de vază cronicari români

CAPITOLUL II. Valoarea istorico-literară a cronicarilor români
2.1. Contribuția cronicarilor la dezvoltarea limbii române
2.2. Contribuția cronicarilor la dezvoltarea culturii românești

CAPITOLUL III. Contribuția cronicarilor la dezvoltarea literaturii române
3.1. Contribuția cronicarilor la dezvoltarea prozei literare românești
3.2. Arta narațiunii în opera cronicarilor moldoveni

Concluzii generale
Bibliografie
Anexe