Teza de an - Stilul publicistic - ID:05159 - Volum 42 pagini


 Categoria : Filologie  Download gratuit :

Introducere

Capitolul I. Stilul publicistic - considerații generale

1.1. Noțiuni despre stil, stil funcțional, stil jurnalistic
1.2. Limbajul publicistic obiectiv și subiectiv
1.3. Opinii pro și contra
1.4. Evoluția limbajului publicistic

Capitolul II. Particularități lingvistice ale stilului publicistic
2.1. Particularități lexico-gramaticale
2.2. Terminologia publicistică
2.3. Polisemia limbajului publicistic
2.4. Corectitudine în limbajul publicistic, ortografie și punctuație

Concluzii și recomandări
Bibliografie