Teza de an - Morfologia limbii române – locuțiunile părților de vorbire - ID:03643 - Volum 28 pagini


 Categoria : Filologie  Download gratuit :

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND LOCUȚIUNILE

1.1. Criterii ale locuțiunii
1.2. Locuțiuni aparținând diferitelor părți de vorbire
1.3. Structura morfematică a substantivului

CAPITOLUL II. LOCUȚIUNILE SUBSTANTIVALE. ABORDĂRI ȘI CONCEPTE
2.1. Structura locuțiunilor substantivale
2.2. Modalități de declinare a locuțiunilor substantivale
2.3. Ortografia locuțiunilor substantivale

CONCLUZII
RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE