Teza de licență - Fantasticul în proza lui Mircea Eliade - ID:05162 - Volum 70 pagini


 Categoria : Filologie  Download gratuit :

INTRODUCERE

1. CADRUL FANTASTIC AL PROZEI LUI MIRCEA ELIADE

1.1. Fantasticul în literatura română
1.2. Proza fantastica în raport cu proza realista a lui Mircea Eliade
1.3. Fantasticul la Mircea Eliade între metafizic și miraculos

2. TRADIȚII ȘI RESEMNIFICĂRI ESTETICE ÎN CREAȚIA FANTASTICĂ A LUI MIRCEA ELIADE
2.1. Fantasticul de tip folcloric: Șarpele, Domnișoara Christina
2.2. Fuzionarea oniricului cu realul și resemnificarea estetică a acestuia
2.3. Intertextul folcloric eminescian

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE