Teza de licență - Elemente marcate stilistic în cadrul discursului publicitar - ID:05170 - Volum 60 pagini


 Categoria : Filologie  Download gratuit :

INTRODUCERE

1. DESPRE DISCURSUL PUBLICITAR

1.1. Analiza sub aspect stilistic
1.2. Manifestări ale limbajului uman
1.3. Elemente marcate stilistic în publicitate, despre stilul publicistic.

2. ELEMENTE LEXICALE MARCATE STILISTIC
2.1 Limbajul marcat stilistic
2.2. Elemente marcate stilistic, elemente argotice, arhaisme, oximoronul, neologisme, diminutivele, în limbajul publicitar
2.3. Figuri stilistice
2.3.1. Metafora
2.3.2. Interogația retorică
2.3.3. Despre ironie și ludic în limbajul publicitar

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE