Teza de doctor - Oralitatea în textul publicistic actual românesc - ID:05179 - Volum 271 pagini


 Categoria : Filologie  Download gratuit :

ADNOTARE (în română, rusă şi engleză).........6-8
INTRODUCERE.....9

1. CONCEPTUL DE ORALITATE ŞI RELAŢIA LUI CU TEXTUL PUBLICISTIC

1.1. Сonceptul de oralitate și definirea acestuia în sistemul terminologiei stilistice.....19
1.2. Oralitatea în configurația stilurilor funcționale..........27
1.3. Privire de ansamblu asupra tratării limbajului oral în textul publicistic............35
1.4. Prezența limbajului oral în textul publicistic........46
1.5. Concluzii la Capitolul 1........53

2. DIMENSIUNEA ACTUALĂ A ORALITĂȚII ÎN LINGVISTICA ROMÂNEASCĂ
2.1. Limbă/vorbire vs. competență/performanță................................................55
2.2. Delimitări ale oralității în limba română actuală..........................................60
2.3. Specificul oralității din Basarabia...................................................................65
2.4. Niveluri și tipuri de expresivitate ale oralității..............................................73
2.5. Aspecte actuale în opoziția scris/oral............................................................81
2.6. Concluzii la Capitolul 2....87

3. CONFIGURAȚIA STILISTICĂ ACTUALĂ A ORALITĂȚII ÎN LIMBA ROMÂNĂ.
3.1. Limbajul popular, familiar, colocvial: particularități, tangențe........................89
3.2. Aspecte regionale ale limbii ca elemente substandard în vorbire ......................94
3.3. Ipostaze ale limbajului substandard în vorbirea actuală: argoul, jargonul, slangul......101
3.4. Lexicul oral neologic: termeni la modă ......................................................106
3.5. Registrul familiar-vulgar al oralității actuale..............................................112
3.6. Metafore ale oralității: frazeologismele......................................................117
3.7. Oralitatea digitală – o formă nouă de comunicare umană......................122
3.8. Concluzii la Capitolul 3.........129

4. CORELAȚIA TEXT PUBLICISTIC – ORALITATE........131
4.1. O reevaluare a limbajului publicistic în raport cu alte limbaje......131
4.2. Textul publicistic: distincție și diversitate........................136
4.3. Oralitatea în textul publicistic de opinie. Pamfletul........142
4.3.1. Reportajul.........................................................................143
4.3.2. Editorialul..........................................................................144
4.3.3. Articolul de comentariu..................................................145
4.3.4. Articolul de analiză..........................................................145
4.3.5. Alte specii de texte publicistice de opinie......................146
4.3.6. Blogul – text mediatic de perspectivă ............................147
4.3.7. Pamfletul publicistic.........................................................148
4.4. Relevanța oralității în titlul publicistic ...............................153
4.4.1. Relația titlului cu textul....................................................154
4.4.2. Tipologii ale titlului jurnalistic.........................................156
4.4.3. Funcții ale titlului publicistic............................................157
4.4.4. Modalități de redactare a titlului jurnalistic...................158
4.4.5. Expresia oralității în titlul publicistic...............................159
4.5. O abordare pragmatică a dialogului ca marcă a oralității în textul publicistic......163
4.5.1. Definirea conceptului de dialog.............................................................164
4.5.2. Imitația dialogului familiar în textul media...........................................165
4.5.3. Elemente verbale de redare a dialogului colocvial..............................167
4.6. Oralitatea ca sursă de manipulare în textul publicistic.........................169
4.6.1. Conceptul de manipulare prin limbaj...................................................170
4.6.2. Elemente de oralitate manipulatorii în titlu.........................................172
4.6.3. Strategii verbale de manipulare în conținutul textului publicistic......174
4.7. Concluzii la Capitolul 4..............................................................................176

5. FUNCȚII ȘI VALORI PRAGMASTILISTICE ALE ORALITĂȚII ÎN TEXTUL PUBLICISTIC......178
5.1. Caracterul particular al oralității din Basarabia reflectat în textul publicistic....178
5.2. Aspecte lexicale ale oralității în textul publicistic românesc.........186
5.2.1. Lexicul marcat stilistic în textul publicistic.....188
5.2.2. Cuvintele diminutivale............190
5.2.3. Asocieri lexicale stridente.......192
5.3. Revalorificarea tezaurului frazeologic în textul publicistic actual...............197
5.4. Expresia morfologică a oralității și efectele resimțite în textul jurnalistic......203
5.4.1. Categoria populară a numărului și a genului pentru efecte pragmastilistice.....205
5.4.2. Categoria cazului: vocativul și valorile stilistice.....206
5.4.3. Forme gramaticale orale: omiterea articolului hotărât.......207
5.4.4. Varietăți orale ale gradului superlativ........208
5.4.5. Pronumele și ipostazele sale orale.........209
5.4.6. Dativul etic ca formă populară de reacție.........210
5.4.7. Interjecția veche și nouă în textul scris........211
5.5. Organizarea sintactică orală: funcții pragmatice și valori stilistice..................212
5.5.1. Conectorii narativi populari – expresia sintaxei de vorbire ........213
5.5.2. Structuri de adresare orale realizate cu persoana a II-a.......215
5.5.3. Formule reduplicative de manieră populară.......217
5.5.4. Elipsa predicatului, parataxa sau conjuncțiile polifuncționale de tip popular....218
5.5.5. Enunțuri exclamative atitudinale........219
5.6. Aspecte ale utilizării neinspirate a limbajului oral în textul publicistic..........220
5.7. Concluzii la Capitolul 5..........233

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI........227
BIBLIOGRAFIE ............................232
ANEXĂ.........................................262